Bronbeek smits23


Vroege loopbaan

Johannes Cornelis Jacobus Smits (Utrecht, 11 mei 1812 - Bronbeek (Velp), 24 oktober 1887) was een Nederlandse generaal-majoor, ridder in de Militaire Willems-Orde derde en vierde klasse en de eerste commandant van Bronbeek. Hij trouwde twee keer: met Augusta Cornelia Elisabeth Henriette Schenck (1807-1878, dochter van generaal-majoor W. Schenck) en  Cornelia Adriana Heineken (1839-1923). 

Smits volgde de militaire school en werd in 1831 benoemd tot tweede luitenant bij de Twaalfde Afdeling inSmits JCJfanterie. Met ingang van 18 juli 1832 werd hij in rang en anciënniteit overgeplaatst bij het tweede bataljon Jagers en in 1839 benoemd tot eerste luitenant. Niet lang hierna werd hij overgeplaatst bij het Regiment Grenadiers en Jagers, gelegerd te Zwolle. In 1845 schreef Smits een werkje over de gymnastiek als volksonderwijs en werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Eikenkroon. Eind september 1847 fungeerde hij als een der drie executeuren van de op 11 september 1847 overleden eerste luitenant der Oost-Indische infanterie T.J.C. Huismans.

Medio 1848 werd Smits in de rang van kapitein, bevorderd bij Koninklijk Besluit van 20 september 1848,  overgeplaatst bij het  Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Op de 18de oktober van dat jaar vertrok hij met een detachement, bestaande uit 140 onderofficieren en manschappen, en vergezeld door tweede luitenant der artillerie D. Straatman, tweede luitenant der genie D. Maarschalk en officier van gezondheid derde klasse Blandow naar Nieuwe Diep, om aldaar de 20ste te embarkeren aan boord van Zr. Ms.  Sara Johanna, dat naar Java voer.

Derde expeditie naar Bali

Smits nam bij het dertiende bataljon infanterie deel aan de derde Bali-expeditie en werd  voor zijn verrichtingen aldaar per Koninklijk Besluit van 11 decemSmits in de commandantswoningber 1849, nr. 44 benoemd tot ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse. Bij datzelfde Besluit betoonde de Koning expliciet zijn tevredenheid  ten aanzien van de betoonde moed van alle tot de tweede en derde expeditie naar Bali behoord hebbende militairen en schepelingen van de Land- en de Zeemacht; het Koninklijk Besluit bevatte tevens de bepaling  dat hiervan per afzonderlijke Dagorders (in Nederland en Nederlands-Indië) melding zou worden gemaakt.

Het jaar daarop, 1850,  participeerde Smits in de expeditie naar de westerafdeling van Borneo en verwierf hiervoor de Militaire Willems-Orde derde klasse (Koninklijk Besluit van 7 oktober 1857, nummer 53).  Dat was met name voor zijn activiteiten op 21 november 1850. Smits werd uiteindelijk in maart 1853 van het elfde bataljon, en in de functie van commandant,  bij het eerste bataljon infanterie overgeplaatst; in deze positie vergezelde hij in juli 1854  gouverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist tijdens diens reis  naar Bantam en de Westkust van Sumatra.

Expedities naar Timor en Boni

Smits werd in april 1855 bevorderd tot majoor, hij was toen gelegerd te Batavia. Eerder dat jaar voer Smits, met een aantal troepen, per transportschip  Middelburg, naar de rede van Koepang, op Timor, waar hij was benoemd tot tweede commandant van de expeditie tegen Takaip.

De reden van de expeditie was dat de grenzen en afgelegen posten van het onder direct gouvernementsbeheer staande gedeelte van Timor verontrust werden door invallen en strooptochten van de fettor van het naburig gelegen landschap Takaip, die zich bovendien beklaagdDoor20onze20krachten20bleven20de20handen20vast20 20kopiee over de Mardijkers van Koepang. Alle middelen om via diplomatiek overleg tot een schikking te komen waren intussen uitputtend beproefd, zodat een expeditie onvermijdelijk werd.

Voor zijn verrichtingen tijdens de expeditie werd Smits per Koninklijk Besluit van 17 februari 1858 nummer 84 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Begin 1859 nam hij deel aan de expeditie naar Boni en werd voor zijn verrichtingen bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1860 nummer 69 vereerd met de Eresabel. In december 1859 was Smits al bevorderd tot luitenant-kolonel bij het tiende bataljon infanterie. Dat jaar kreeg hij wegens ziekte een tweejarig verlof naar Nederland aangeboden.

Smits werd met ingang van 1 april 1862, hij verbleef toen nog steeds met verlof in Nederland, eervol ontslagen uit de militaire dienst met toekenning van pensioen. Op 3 juni 1862 werd hij bij Koninklijk Besluit nummer 82 benoemd tot de eerste commandant van het Koloniaal Militair Invalidenhuis te Bronbeek. Smits verkreeg bij Koninklijk Besluit van 22 september 1864 nummer 67 de titulaire rang van kolonel.

Latere loopbaan: commandant Bronbeek 

Bij Koninklijk Besluit van februari 1872 werd Smits titulair bevorderd tot generaal-majoor en bij Koninklijk Besluit van 11 mei 1876 nummer 28 volgde zijn aanstelling tot adjudant van Zr. Ms. de Koning in Buitengewone Dienst. Met ingang van 19 februari 1888 verkreeg Smits op zijn verzoek eervol ontslag als commandant van het Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek; hij was echter enige maanden daarvoor al op 76-jarige leeftijd overleden aan een longontsteking. 

Smits werd in de functie van commandant van Bronbeek opgevolgd door generaal Karel van der Heijden.Hij publiceerde in 1881 een boek over Bronbeek: Gedenkboek van het koloniaal militair invalidentehuis Bronbeek, opgedragen aan Z.M. de Koning, stichter en beschermer

Decoraties

  • Ridder in de Orde van de Eikenkroon Smits
  • Ridder in de Militaire Willemsorde vierde klasse
  • Ridder in de Militaire Willemsorde derde klasse
  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
  • Eresabel
  • IJzeren Kroon der Derde Klasse (Oostenrijk)
  • Grootkruis in de Orde van de Eikenkroon
  • Commandeur in de Orde van de Roos (Brazilië)

Bibliografie

  • 1845. J.C.J. Smits. De gymnastiek als volksonderwijs. Voor allen bevattelijk gemaakt door J.C.J. Smits, eerste luitenant bij het Regiment Grenadiers en Jagers, ridder van de Eikenkroon. Den Haag. Erven Doorman. Het werkje bevatte twee uitslaande platen en bestond uit elf hoofdstukken over onder meer oefeningen met de stok, oefeningen met ijzeren kogels, lopen, springoefeningen, evenwichtsoefeningen, krachtoefeningen, brugoefeningen, rekstokoefeningen, voltigeren en zwemmen.
  • 1881. J.C.J. Smits. Gedenkboek van het koloniaal militair invalidentehuis Bronbeek, opgedragen aan Z.M. de Koning, stichter en beschermer. P. Gouda Quint

 

[ Terug ]

f t