Lannoy


Foto's van De Lannoy's onderscheidingen en uniform zijn genomen in het Cavaleriemuseum in Amersfoort


Loopbaan

Jonkheer Lodewijk David Cornelis de Lannoy ('s-Hertogenbosch, 8 oktober 1858 - Eindhoven, 8 juli 1922), lid van de familie De Lannoy, verwierf als eerste luitenant der cavalerie per Koninklijk Besluit van 16 maart 1890 nummer 30 de Militaire Willemsorde vierde klasse voor zijn verrichtingen te Atjeh in 1889. Hij werd in de rang van ritmeester bij Koninklijk Besluit van 24 mei 1897 nummer 59 benoemd tot officier voor zijn verrichtigen tijdens de expeditie tegen Teukoe Oemar.

Bij de bestorming van de benting Anak Galoeng, in 1896, waarbij ook onder meer kapitein der Marechaussees Graafland een schot in het been en eerste luitenant Dijkstra een klewanghouw over de borst kreeg, kreeg De Lannoy een schampschot in de voet. In 1897 werd hij benoemd tot commandant der cavalerie te Atjeh.

Andere krijgsverrichtingen

In 1898 nam hij, onder kolonel van Heutsz, deel aan de expeditie tegen Pasangan. Hij werd in december 1RMWO op uniform van Lodewijk David Cornelis de Lannoy2900 bij keuze bevorderd tot majoor vanwege de uitstekende militaire daden door hem verricht gedurende de krijgsverrichtingen aan de noord- en oostkust van Atjeh van 1 juni tot en met 25 oktober 1898. 

De Lannoy werd voor deze verrichtingen tevens beloond met het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau en verkreeg bij Koninklijk Besluit van 28 september 1899 de eresabel. In 1902 nam hij, in de rang van luitenant-kolonel, uit onvrede met bepaalde zaken, in zijn functie als regimentscommissaris, ontslag uit de militaire dienst. Hij was toen tevens adjudant van gouverneur-generaal Rooseboom. Hij werd echter hersteld in zijn functie en in 1905, op aandrang van gouverneur-generaal Van Heutsz, benoemd tot kolonel.

De Lannoy werd indertijd genoemd als opvolger van de legercommandant Rost van Tonningen maar verkreeg deze functie niet. Hij vertrok in 1908 met ziekteverlof naar Nederland, werd later bevorderd tot generaal-majoor, was adjudant van H.M. de Koningin en commandant van het interneringskamp te Harderwijk, als opvolger van generaal H.W.A.S. Loke, en overleed op 63-jarige leeftijd te Eindhoven.

Eresabel De Lannoy

 

 

 

 


Bronvermelding

  • 1893. P.H.K. van Schendel. De Militaire Willemsorde. J.M. Roldanus Cz. Edam
  • 1922. Jonkheer de Lannoy overleden. Het Vaderland. (11-07-1922)
  • 1940. G.C.E. Köffler. De Militaire Willemsorde 1815-1940. Algemene Landsdrukkerij. Den Haag.

[ Terug ]

 

f t