Rachel Malin


Zie ook het fotoalbum van Zr. Ms. Tromp - met foto's van de Tromp aan de kade in Rotterdam en een rondleiding door het schip (12 december 2015) en het artikel over matroos Danny, die nog steeds actief is aan boord van de Tromp.  


Vroege loopbaan

Rachel (Zaandam, 11 juli 1995) volgde na de lagere school het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Theoretische Leerweg Techniek (VMBO TL) en daarna Veiligheid en Vakmanschap, niveau drie. In eerste instantie wilde  zij graag doorleren om dierenarts te worden maar omdat haar vooropleiding niet voldoende en haar zus in die tijd bij het Regiment Geneeskundige Troepen in Ermelo werkzaam was besloot Rachel ter nadere oriëntatie de Open Dagen van de Luchtmacht te bezoeken.  

Daarnaast volgde zij de opleiding VeVa niveau 3 GROP (grondoptreden), die haar voorbereidde op een onderofficiersfunctie binnen de Landmacht of Luchtmacht. Zelf had ze indertijd de ambitie te zijner tijd door te groeien naar de rang van onderofficier pantserinfanterie bij de Koninklijke Landmacht.

Doordat Rachel een blessure kreeg was ze niet in staat bepaalde onderdelen van de GROP-opleiding te behalen en koos ze uiteindelijk toch voor een loopbaan binnen de Koninklijke Marine.

Bij de Marine

Als eerste deed Rachel nu de Eerste Maritieme Militaire Vorming, een training in Den Helder, die 12 weken in beslag nam en de basis vormde voor de opleiding tot maRachel bij kasttroos. In die tijd leerde zij de algemene scheepstaken, brand- en averijbescherming, eerstehulptechnieken en militair straf- en tuchtrecht. 

Rachel werd na de EMMV,  op 12 december 2013, beëdigd tot matroos der derde klasse en op 11 december 2014, na het afronden van haar takenboek,   bevorderd tot matroos der eerste klasse Technische Dienst.  

Dat ze uiteindelijk kwam te werken bij de Technische Dienst was niet zo vreemd omdat ze al van Rachel bij techniekjongs af aan was opgegroeid met een technisch aangelegde moeder, die bovendien een fabriek in fitness- en vechtsportartikelen bestuurde.

Daarnaast had Rachel op het VMBO al een basis aan technische kennis en vaardigheden opgedaan, hoewel die voornamelijk gericht waren op installatietechnieken en deels  de elektrotechniek omvatte. Rachel werd in 2014 geplaatst op Zr. Mr. Tromp, een schip uit de Zeven Provinciënklasse.

Met Zr. Ms. Tromp (F803), een Luchtverdedigings- en Commandofregat (LCF), nam zij in de zomer van 2015 deel aan de internationale NAVO-oefening Breeze 2015.  

In totaal waren dertig schepen, waaronder de Tromp en het vroeger Nederlandse M- (Karel Doormanklasse) fregat Van Galen, tegenwoordig een Portugees schip, genaamd NRP D. Francisco de Almeida, voor dit doel aanwezig in de Bulgaarse wateren. Recentelijk volgde Rachel nog een opleiding tot MAG schutter bij het Fire Support Team, dat in actie komt indien er dreiging vanuit zee te verwachten valt.

Rachel in de toekomst

Op de vraag wat er zo leuk is aan het dienen bij de Marine antwoordde Rachel dat ze ontzettend veel van de wereld ziet en de techniek van een Marineschip heel erg mooi is.  Bovendien spreekt haar de grote verantwoordelijkheid, die zij in haar functie heeft, heel erg aan. Het komende jaar zal voor haar gewis weer zeer veel nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

 

Hieronder een filmpje van Zr. Ms. Tromp, waar Rachel tot en met december 2015 op voer.


 


 

f t