Dannyaanboordtrop


 Zie ook het fotoalbum van Zr. Ms. Tromp - met foto's van de Tromp aan de kade in Rotterdam en een rondleiding door het schip (12 december 2015) en het artikel over Rachel, een matroos die tot december 2015 aan boord van de Tromp voer.


Opleiding

Danny (Hazerswoude-Dorp, 27 september 1990) volgde het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Theoretische Leerweg Techniek (VMBO TL) en hierna de Eerste Maritieme Militaire Vorming, een training in Den Helder, op Fort Erfprins, die 12 weken in beslagTromp vol techniel nam en de basis vormde voor zijn opleiding tot matroos. In die tijd leerde hij de algemene scheepstaken, brand- en averijbescherming, eerstehulptechnieken en militair straf- en tuchtrecht.

Hij werd nu beëdigd tot matroos der derde klasse en vervolgde zijn training met het leren van diverse basisvaardigheden techniek, waarna hij na twaalf weken bevorderd werd tot matroos tweede klasse. Aan boord van Zr. Ms. Tromp voerde hij nu gedurende acht maanden opdrachten uit, het zogenaamde takenboek, en werd toen benoemd tot matroos eerste klasse der Technische Dienst.

Danny heeft nu de optie om voor de rang van korporaal door te gaan leren. Dit is een Middelbaar Beroeps Opleiding, die twee jaar in beslag zal gaan nemen.

Werkzaamheden aan boord van Zr. Ms. Tromp

Tot de taken van Danny, dus die van een matroos eerste klasse der Technische Dienst (die op de Tromp bestaat uit 70 tot 80 personen), behoort het onderhoud van hetDanny tromplinie technische park, dat wil zeggen de motoren, drinkwatervoorziening, verlichting, ventilatie en vele andere zaken. Het leven op een schip verschilt naar gelang de boot vaart of in de haven ligt.

Tijdens de zeewacht, wanneer men op post is, worden de systemen steeds gecontroleerd middels controlerondes in alle machinekamers. De bijzonderheden der systemen worden direct doorgegeven  zodat problemen zo snel mogelijk opgelost en storingen spoedig verholpen kunnen worden.

De systemen der drinkwatervoorziening en ventilatie worden, in scheepsjargon, ook wel de "koude boel" genoemd. Wanneer een schip op zee is dan wisselt de dienst zich steeds af in 4 uren op en acht uren af, dag en nacht door.  

Als de boot aan de wal ligt is de bemanning soms in de gelegenheid de weekeinden thuis door te brengen maar van maandag tot en met vrijdag is men, ook 's nachts, permanent op het schip aanwezig. In deze periode vinden dezelfde werkzaamheden als eerder vermeld plaats: een schip is dus een continue bedrijf.

De  Marine: een uitdaging voor Danny

Danny vindt het werken bij de Marine en het varen op de "Tromp" leuk omdat hij het werken met techniek zeer uitdagend vindt, hij graag binnen een groep samenwerkt eTachniek en Dannyn omdat hij veel van de wereld ziet. In de 2 1/2 jaar dat hij werkzaam is op de "Tromp" heeft hij onder meer Noorwegen, Zweden, Denemarken en Letland bezocht.

Met Zr. Ms. Tromp (F803), een Luchtverdedigings- en Commandofregat (LCF), nam hij in de zomer van 2015 deel aan de internationale NAVO-oefening Breeze 2015.  In totaal waren dertig schepen, waaronder de Tromp en het vroeger Nederlandse M- (Karel Doormanklasse) fregat Van Galen, tegenwoordig een Portugees schip, genaamd NRP D. Francisco de Almeida, voor dit doel aanwezig in de Bulgaarse wateren.

Op de Tromp, maar feitelijk op ieder Marineschip blijft men drie jaar werkzaam op een bepaalde functie en wordt dan overgeplaatst naar een andere postitie, op dezelfde of een andere boot of locatie. De toekomst is dus nog ongewis maar zeker uitdagend voor  Danny.

 

Hieronder een filmpje van Zr. Ms. Tromp, waar Danny anno 2016 nog steeds op vaart.


 


 

 

 

.

 

 

 

 

f t