Afdrukken
Gegevens: Hoofdcategorie: Marine Categorie: Artikelen marinepersoneel | Gepubliceerd: 03 december 2014

Huibert van Weelde2


Vroege loopbaan

Huibert Hendrik van Weelde (Bussum, 4 februari 1922 - Ottawa, 22 februari 1997) was een Nederlands schout-bij-nacht en begiftigd met het Bronzen Kruis. Hij kwam in augustus 1939 in aanmerking voor plaatsing als adelborst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord bij de driejarige opleiding voor de zeedienst.

Van Weelde werd op 1 april 1942 benoemd tot luitenant-ter-zee derde klasse en kreeg het Bronzen Kruis voor zijn verrichtingen aan boord van Hr. Ms. Flores tijdens de Tweede Wereldoorlog bij Koninklijk Besluit van 9 maart 1944 nummer 4.

Latere loopbaan

In 1969 voer hij in de rang van kapitein-ter-zee op Hr. Ms. kruiser De Zeven Provinciën naar Curaçao met een bemanning van 60 officieren, 90 onderofficieren en 600 korporaals en manschappen. De tocht was bedoeld als een oefenperiode met de te Curaçao geHr  Ms  Floresstationeerde eenheden der Koninklijke Marine; begin mei 1969 vertrok het schip weer naar Nederland.

Van Weelde bereikte de rang van schout-bij-nacht op 16 juni 1971. Van 16 juni 1971 tot 1 juni 1977 was hij chef hydrografie; in deze functie maakte hij deel uit van de Rijkscommissie Geodesie (vanaf 1973).

Als lid van de commissie nam hij van 7 tot 16 september 1974 deel aan het te Washington gehouden XIVe Fédération Internationale des Géomètres-congres. Hij presenteerde aldaar een rapport over de Hydraut als een instrument voor onderzoekingen in de zuidelijke Noordzee en publiceerde zijn bevindingen in een artikel Recommended Tracks and Routeing in the Southern North Sea.

In 1977 was hij voorzitter van eerder genoemd congres. In een interview met het dagblad De Waarheid zei hij dat hij verwachtte dat er in de toekomst een explosie zou komen van de diepgaande zeevaart en dat dit het meest urgente project was van de hydrografie. Hij vond dat de wereldzeeën nog onvoldoende in kaart waren gebracht en zei: Het is toch om te lachen dat de mens meer afweet van de achterkant van de maan dan van de zeebodem, die 70.8% van de aardbol beslaat. Van Weelde verliet de actieve zeedienst op 1 juli 1977.

Decoraties

Van Weelde was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van Oranje-Nassau, bezat het Bronzen Kruis, het Oorlogsherinneringskruis met vier gespen en het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier met het cijfer XXXV.


Bronvermelding


[ Terug ]