Lamie officier


 Inleiding

Lodewijk Adriaan Herman Lamie (Utrecht, 25 augustus 1849 - Nijmegen, 2 april 1917) was een Nederlands kapitein-ter-zee, onder meer ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse.

Loopbaan

Lamie werd op 1 september 1868 benoemd tot adelborst eerste klasse en verwierf in deze rang voor zijn verrichtingen aan de kust van Guinea in 1869 en 1870 bij Koninklijk Besluit van 23 april 1870 nummer 21 de Militaire Willemsorde vierde klasse.

Poolexpedities

Lamie maakte twee tochten met de Willem Barendse (samen met LTZ J.H. Calmeyer) naar Nova Zembla en werd na zijn pensionering lid van de krijgsraad te Arnhem. In het boek De Nederlandse poolexpeditie 1882-1883, gepubliceerd door de leider der expeditie, Snellen, stond aangetekend:

"Het voor dit doel, namelijk het overbrengen der leden van de Nederlandse pool-expeditie, met Poolexpeditiede benodigde uitrusting, als instrumenten enz., van Amsterdam naar Dicksonhaven, liggend in de monding der Ysossie, gecharterde Noorse stoomschip Varsa, vertrok 5 juli 1883 van Amsterdam. Voor de leiding in maritieme zaken, tevens belast met de astronomische en hydrografische waarnemingen, was aangewezen luitenant ter zee tweede klasse L.A.H. Lamie."

Verder stond te lezen: "gedurende de sledetocht over het ijs van 1-19 augustus 1883 door de leden der expeditie en de bemanning der Varia, na het zinken van dit stoomschip ondernomen, was de algehele leiding door de heer Snellen opgedragen aan luitenant ter zee Lamie. Op 21 september 1883 kwamen de leden der expeditie in Nederland terug."

Decoraties

Lamie was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, was bezitter van de De Ruyter-medaille, had een eervolle vermelding en de Atjeh-medaille 1873-1874 voor zijn verrichtingen tijdens de Tweede expeditie naar Atjeh en verder de Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven met de gespen Guinea 1869-1870 -Deli 1872, Atjeh 1873-1874, Atjeh 1873-1896 en Atjeh 1896-1900 en het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier met het jaarteken XXX.  

Hij was commandeur in de Leopolds-Orde. Hij verkreeg de Bronzen Penning op de inhuldiging van Wilhelmina in 1898.


Bronvermelding 

  • 1893. P.H.K. van Schendel. De Militaire Willems-Orde.
  • 1917. Gepensioneerd kapitein ter zee Lamie overleden. Nieuwe Rotterdamse Courant. (06-04-1917)
  • 1940. G.C.E. Köffler. De Militaire Willemsorde 1815-1940. Algemene Landsdrukkerij. Den Haag.

[ Terug

f t