Vroege loopbaan

Joost Dourlein (geboren op 8 april 1911 te Vrouwenpolder, overleden te Oss, 29 februari 1980) trad in 1928 als gewoon militair in dienst bij het Korps Mariniers te Rotterdam. Hij werd op 1 februari 1938 benoemd tot korporaal der mariniers en op 12 september 1938 bevorderd tot marinier der derde klasse. In 1940 verdedigde hij met de mariniers eerst de omgeving van Rotterdam en enige vitale bruggen in die omgeving en vluchtte vervolgens via België en Frankrijk naar Engeland, waarna hij gedurende enige tijd op oorlogsschepen werd geplaatst.

In 1942 werd Dourlein gedetacheerd bij het U.S. Marine Corps en vertrok vervolgens met een brigade naar Indië. Nadat de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië capituleerden voor de Japanners hield op Timor een eenheid Nederlanders en Australiërs de strijd vol tot deze eenheid in december 1942 met H.M. torpedobootjager Tjerk Hiddes naar Australië kon worden geëvacueerd. Op 26 juli 1944 werd Dourlein benoemd tot tweede luitenant der mariniers en op 26 juli 1945 bevorderd tot eerste luitenant.  Begin 1946 kwam hij met het eerste bataljon mariniers in Nederlands-Indië aan en per 1 augustus 1947 werd hij bevorderd tot kapitein. 

Politionele acties

In de periode mei 1946 tot en met december 1947 was hij vervolgens actief als compagniescommandant van het derde infanteriebataljon van de Mariniersbrigade in Oost-Java, waarbij hij meer dan 100 acties uitvoerde en driemaal gewond raakte. Dat was onder meer tijdens de bezetting van Madura maar in november 1947 zelfs zo ernstig dat hij werd afgekeurd voor het verrichten van verdere frontdiensten.

Zodra hij echter na vier maanden weer genezen was meldde hij zich aan voor de actieve dienst. In de laatste periode van zijn diensttijd in Nederlands-Indië was Dourlein in functie als commandant van de Militaire Politie van de mariniers. In deze positie nam hij deel aan de grote acties op Midden-Java (december 1948-april 1949), waarna hij in september van dat jaar naar Nederland terugkeerde.  Voor zijn verrichtingen werd hij bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1951 nummer 29 benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde vierde klasse.

Commandant van Aruba

Dourlein vertrok in december 1950 met het stoomschip Boskoop (10.000 ton) van de KNSM met een eerste contingent mariniers (161 man) onder zijn commando Calle de la Marinanaar Curaçao;  deze eenheid zou de militairen van de landmacht in de West gaan vervangen. Commandant der mariniers, generaal-majoor M.R. de Bruyne, deed hen uitgeleide, terwijl de marinierskapel marsmuziek (Anchors aweigh) speelde. Datzelfde jaar werd aan Dourlein het Ereteken voor bijzondere krijgsverrichtingen toegekend met de gesp Timor 1942.  

Hij werd in 1951 aangesteld als commandant der marinierskazerne op Aruba "Savaneta" en op 16 januari 1952 overgeplaatst naar Curaçao; in zijn plaats zou majoor van Velsen worden benoemd. De bewoners van Aruba deden  een poging de overplaatsing van Dourlein te verhinderen middels een schrijven aan de gouverneur en dit gelukte. Eerder dat jaar, op 11 juni, was hem tijdens een plechtigheid in het Wilhelminastadion op Aruba de Militaire Willemsorde uitgereikt door de gouverneur mr. A.A.M. Struijcken. Op 7 jauari 1954 droeg Dourlein het commando over Aruba over aan majoor G.J.P. Veenhuys en vertrok op 8 januari met zijn echtgenote op Hr. Ms. Van Speijck naar Curaçao, vanwaar hij met de Boskoop naar Nederland over werd gevaren.

Latere leven

Dourlein verliet de militaire dienst in de rang van majoor. Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar en werd begraven op de Algemene BegraafplaaOverlijdensbericht Dourleints Hoogen Heuvel te Oss. Later werd de Joost Dourleinkazerne op Texel naar hem genoemd.

Dourlein was een broer van sergeant-vliegtuigmaker Pieter Dourlein, R.M.W.O., een van de geheim agenten, die werden gearresteerd als gevolg van het England-Spiel maar hij wist te ontsnappen. Een bekend familielid is Erik Jellema.


Bronvermelding

  • 1950. Eerste contingent mariniers naar de West vertrokken. In: Nieuwsblad van het Noorden, 19 december 1950
  • 1950. Onderscheiding. In: De Locomotief, 2 oktober 1950
  • 1951. J. Dourlein ridder M.W.O. In: De Vrije Pers, 20 november 1951
  • 1951. Kapitein J. Dourlein onderscheiden. In: Amigoe, 15 november 1951
  • 1952. Commandant moet blijven. In: Het Algemeen Dagblad, 30 december 1952
  • 1954. 7 januari commando overdracht. In: Amigoe, 5 januari 1954
  • 1980. Majoor Dourlein overleden. In: Amigoe, 25 april 1980
  • Dourlein op het onderscheidingenforum

 

 

 


[ Terug ]

f t