• Vestingartillerie

  • Zr.Ms Celebes in gevecht met een Kota Mara (1859)

  • Zr Ms Karel Doorman en Zr Ms Willem vd Zaan

  • Neptunusdiploma

  • Citadel van Antwerpen

  • Lanciers de la Garde Imperiale (Hollanders)

Met echtgenote - kopie


Voor een fotoalbum van Jan Vandeweijer zie hier. Een fotoalbum van zijn zoon, Jo Vandeweijer, staat hier. Copyright foto's: Jan en Jo Vandeweijer.


Jeugdjaren

Jan Vandeweijer (zijn zoon is Jo Vandeweijer) werd op 6 januari 1919 te Simpelveld geboren. Hij overleed te Hoensbroek op 7 januari 2019. Zijn vader was een meesterschoenmaker, die vier knechten in dienst had, en zijn moeder beheerde een café-resJeugdportrettaurant. Naast Vandeweijer werden er nog acht kinderen, twee meisjes en zes jongens, geboren.

Vandeweijer bezocht de lagere school en werkte hierna, vooral ten behoeve van zijn gezondheid, een korte poos als tuinier bij een miljonair in een nabij gelegen gehucht. Wat later was hij gedurende enige tijd actief als leerlingkleermaker om daarna enkele maanden als mijnwerker te werk gesteld te worden in de Staatsmijn Wilhelmina.

In militaire dienst

Op 2 november 1937 moest Vandeweijer voor zijn nummer opkomen bij de Gele Rijders (Rijdende Artillerie) in Arnhem. Een van zijn eerste opdKorps Rijdende Artillerie in 1938rachten was het leren van sein- en morsetekens. Hij werd al spoedig bevorderd tot korporaal en diende, in eerste instantie, de paardentractie voor de kanonnen te beheren.

Niet veel later was dit werk, doordat alles gemotoriseerd werd,  overbodig geworden. Vandeweijer kreeg al snel motorles op de Veluwe,  zodat hij de nieuwe motoren binnen het leger kon gaan inrijden.

In 1939 begon de mobilisatie te Arnhem en werd hij overgeplaatst naar Helmond, waar hij verbindingswerk moest gaan verrichten. Hierna volgde weer een overplaatsing, nu naar Geldrop, waar  een officier aan hem vroeg of hij ervoor voelde (onder)officier te worden. Nadat Vandeweijer voor zijn mondelinge en schriftelijke examen geslaagd was werd hij bevorderd tot wachtmeester.

Nieuwe functies

In deze rang kreeg Vandeweijer de leiding over de garage en de motoren.  Tot zijn taZwemmen Jan staat rechtsken behoorden ook hier het inrijden van nieuwe motoren en onderhoud van het motorisch gedeelte; zijn directe leidinggevende was jonkheer Ir. Christiaan van Holthe. 

Deze woonde in die tijd in Buurmalsen aan de Keizershof, waar hij directeur was van de electrische apparatenfabriek Firma Wijk en Visser. Van Holthe kwam in 1945  nabij Neuengamme om het leven. Tijdens Vandeweijers verblijf in de legerplaats Oldenbroek werd, mede door de aanwezigheid van kampioen boksen van Gelderland Nieskens, de bokssport veel beoefend. Deze richtte een boksclub op, waar bleek dat Vandeweijer hiervoor een uitgelezen talent bezat.

Tweede Wereldoorlog

Toen de Duitsers de invasie in Nederland waren begonnen werd Vandeweijer in een akker nabij een boerderij beschoten door twee Duitse stuka's. Tijdens het bombardemIn militaire dienstent op Rotterdam trokken de troepen, waarbij Vandeweijer zich bevond, via Dordrecht op naar die stad op (maar daar kwamen ze uiteindelijk nooit aan); dat was moeilijk omdat de meeste bruggen al verdwenen waren. Er restte niets anders dan in de Alblasserwaard rond te trekken, terwijl de hemel steeds donkerder kleurde door het strijdgeweld.

Na een dag was het Nederlandse leger op de knieën gedwongen; Vandeweijer en de andere manschappen waren toen al zo moe dat zij de inslagen van bommen en andere projectielen niet meer hoorden. Na een tijdje van plek naar plek gezworven te hebben kwam het restant van het ooit zo trotse Korps Rijdende Artillerie te Oldenbroek aan, waar de demobilisatie plaatsvond.

Terug naar huis

Vandeweijer kreeg een reisbiljet waarmee hij gratis de tocht naar huis kon maken en trok nDe familie in 1939aar Sint Oedenrode, waar zijn bezittingen nog lagen. Onderweg kreeg hij een lift van de bestuurder van een grote en luxe auto; dit bleek een directeur van Philips te zijn. Eindelijk bereikte Vandeweijer de halte Drie Vogels, waar hij uitstapte. Van hier was het nog een afstand van vier kilometer naar Simpelveld.

Terwijl hij de laatste meters aflegde kwam een fietser hem achterop gereden. Dat was zijn vader die zijn zoon kwam afhalen. Nog jaren laten krijgt Vandeweijer tranen in zijn ogen als hij zich dat moment voor de geest haalt. Achterop de bagagedrager werd hij in triomf naar de ouderlijke woning gebracht.

Latere loopbaan

Terug in Simpelveld ging Vandeweijer weer in de Wilhelminamijn aan het werk. Hij schreef een briefje naar jonkheer van Holthe dat hij onder Op de motor bij de politieeen Pruis moest werken en gaf tevens aan dat hij veel liever bij de mijnpolitie in dienst wilde treden.  Hierop moest hij zich bij de directeur melden, die Van Holthe gesproken had en die hem benoemde tot politieman. Na enige jaren deed hij examen en behaalde aldus zijn politiediploma.

In de functie van politiechef bij de Staatsmijnen (onderdeel van de Rijkspolitie) deed Vandeweijer antecedentenonderzoek naar de personen die daar in dienst waren. Daarnaast verrichtte hij werkzaamheden voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In deze tijd kon hij op kosten van zijn werkgever het HBS-A diploma halen. Vandeweijer was later korpschef van de Oranje-Nassaumijnen en ging toen hij zestig jaar was met pensioen.

De wereld van de muziek

In de tijd dat Vandeweijer bij de Staatsmijnen werkte  werden ter ontspanning voor het personeel door het Sociale Fonds Staatsmijnen operettes opgevoerd, waarbij hij de dirigent was. Hij was zeer muzikaal: thuis kreeg hij alJan dirigeert het koor bij de mijnen vanaf zijn zesde levensjaar pianoles en op zijn dertiende ontving hij de aanbeveling zich te melden bij het conservatorium in Luik. 

Tijdens uitvoeringen van operettes zong hij soms de bas/baritonpartituren.  Later kreeg hij les van de dan beroemde altzangeres Suze Luger en nam hij deel aan optredens in Maastricht, Heerlen en in de schouwburg van Aken. Na zijn pensionering tot zijn zeventigste verjaardag was Vandeweijer ook actief als directeur van het Kerkelijk Zangkoor.

Contact

Vandeweijer is nu over de negentig jaar oud en ondanks de regelmatige bezoeken van kinderen (2), kleinkinderen (2) en achterkleinkinderen (5) voelt hij zich soms eenzaam. De  meesten van zijn generatiegenoten zijn namelijk reeds lang overleden.

U kunt in contact komen met de familie van Vandeweijer via zijn zoon, Jo Vandeweijer. Meer informatie over Jo Vandeweijer is hier te vinden. Jan Vandeweijer overleed te Hoensbroek op 7 januari 2019 in de leeftijd van 100 jaar. 


Meer informatie

 


 

[ Terug

 

 

f t