• Vestingartillerie

  • Zr.Ms Celebes in gevecht met een Kota Mara (1859)

  • Zr Ms Karel Doorman en Zr Ms Willem vd Zaan

  • Neptunusdiploma

  • Citadel van Antwerpen

  • Lanciers de la Garde Imperiale (Hollanders)

SFOR205


Het fotoalbum van Richard Gout vindt u hier. 


Opleiding

Richard Gout (7 december 1964) werd geboren in Lochem, waar hij een opleiding aan de MTS voltooide, en trad vervolgens in militaire dienst. Al snel werd hij opgeroepen om aan het Pantser Infanterie Rijopleiding Centrum (PIROC) te Velthoven de rijopleidinIn20dienst20in20Ermelog te gaan volgen. Gout werd vervolgens overgeplaatst naar Zuid-Laren, bij het 44ste Pantser Infanterie Bataljon (PAINF), en ingedeeld bij de Pantser Antitank Groep (PAOSTGROEP). 

Dit was het Regiment Johan Willem Friso (1986-1987).  Aldaar leerde hij onder meer hoe hij vijandelijke Russische tanks diende uit te schakelen. Na zijn dienstplichttijd werd Gout in januari 1988 op de Koninklijke Militaire School te Weert geplaatst, waar hij gedurende een jaar de Middelbare Kader Opleiding tot sergeant/beroepsonderofficier volgde.  

Loopbaan

Na deze opleiding deed Gout de twee jaar durende semi-verpleegkundige opleiding aan het Opleidings Centrum Militair Geneeskundige Diensten (OCMGD) en aansluitend die voor Sergeant Geneeskundige Troepen. Deze schoIn20dienst205ling was gericht op het op op middle-managementniveau leiding geven, instructie bekwaamheid en de organisatie wat betreft het in bedrijf stellen en houden van geneeskundige instellingen te velde.

Voorbeelden hiervan zijn hulpposten en veldhospitalen en de eerste en tweedelijns opvang, behandeling,  stabiliseren en transport en afvoer van gewonden.   

Na deze opleiding voltooid te hebben werd Gout geplaatst bij 177 Ziekenautocompagnie (177 ZAUCIE), waar hij leiding ging geven aan een groep militaire ambulances. Na een jaar werd hij overgeplaatst naar de Bravo-compagnie te Hollandsche Rading en te werk gesteld als sergeant-instructeur. Hij verzorgde in de ruim vier jaar die volgden onder meer de opleidingen voor korporaals Militaire Ambulance Chauffeurs.

IFOR / SFOR

In de rang van sergeant der eerste klasse werd Gout geplaatst bij de 41ste Brigade Geneeskundige Compagnie in Havelte, waar hij werd benoemd tot sergeant Geneeskundige Hulppost. Vanuit deze functie werd hij als sergeant IOT uitgezonden naar Bosnië.  Tot zijn taken behoorden de organisatie SFOR202van de Hulppost, de ondersteuning van de Base arts en de behandeling en afvoer van patiënten en trauma's te velde. Dat deed hij met de hulp van ambulances, pantserrupsambulances en helikopters. Hij was indertijd ook opgeleid tot bergredder.

In de zes maanden bij IFOR-SFOR namen Gout en zijn makkers deel aan een opwerkprogramma in Bosnië. Op zekere dag reden de soldaten zich, met een YPR (licht pantservoertuig) onderweg naar Novi Travnik, klem in een roadblock en werd er een kalashnikov op hen gericht. Zij werden naar de kant gedirigeerd maar wisten per satelliettelefoon om hulp te vragen. In alle rust genoten zij vervolgens van hun koffie en broodjes. In de tijd dat Gout zich in Bosnië bevond deden zich een aantal calamiteiten voor: zo reden twee jongens met hun voertuig in het ravijn, waardoor zij overleden.

Latere loopbaan

Na terugkeer van de missie werd Gout op de kazerne in Havelte geplaatst. Gout was in totaal bijna 13 jaar beroepsmilitair en ontving dEigendom20Richard20Gout202e Bronzen Medaille voor 12 1/2 jaar eerlijk en trouwe dienst. In september 1997 verliet hij de militaire dienst om opnieuw te gaan studeren, ditmaal aan de Hoge School Arnhem/Nijmegen, de HAN voor anesthesie assistent.

Dit werk, anesthesie assistent, deed hij gedurende dertien jaar. Op het moment (2015) is Gout al weer 4 jaar logistiek beheerder van een poliklinische afdeling. Een functie die prima aansluit op zijn opleidingen en ervaringen bij Defensie en civiel. In zijn vrije tijd is Gout, die deels Indische wortels heeft, secretaris van de Nederlandse Studiegroep De Kris.


  

[ Terug ]

 

f t