Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Portaal Categorie: Nieuws | Gepubliceerd: 04 september 2021

 

a4624ecb49


 "De geschiedenis is een "film noir", waarvan de zwart-wit beelden worden ingekleurd door onze herinneringen, onze opvattingen en de kennis achteraf"

Paul B.W. Hartman. De Kist. Een hutkoffer vol herinneringen. 2021. 198 bladzijden. Eigen beheer. Eur. 17.95. ISBN: 978-90-825269-4-3. Ook te verkrijgen als e-book. Bestellen kan hier.

 


Inleiding

Aan het einde van zijn leven besprak Jan Hartman, in de tweede helft van de jaren veertig in Indië actief als kapitein bij het Eerste Bataljon Jagers Oorlogsvrijwilligers (OVW),  zijn leven in de Oost met zijn zoon Paul. 

Hij memoreerde onder meer de onderliggende motieven die hem in 1945 naar Nederlands-Indië deden vertrekken. Wat zijn zoon ook graag wilde weten: de reden waarom Hartman senior over diens activiteiten in deze periode, net als vele andere veteranen, zo zwijgzaam was geweest.

Het boek "De Kist"

De vele schijnwerpers, die de afgelopen jaren het tijdvak 1945-1950 fel verlichtten, troffen Hartman junior. Het bracht hem het gezegde in gedachten dat "de geschiedenis De kist wordt geschreven door de overwinnaars" ("History is written by the victors", Sir Winston Churchill). 

En hij was geschokt door alle ophef en de transformatie van "zwart-wit foto's die door "creatieve" filmmakers (film "De Oost") moeiteloos werden getransformeerd in de gekleurde beelden van bevooroordeelde film- en opiniemakers. Feiten worden vertroebeld, dader wordt slachtoffer, bevrijder wordt oorlogsmisdadiger en terrorist wordt vrijheidsstrijder."

Het centrale thema in "De Kist" is de inhoud van een oude hutkoffer. Die bestaat uit voorwerpen, foto's en oude documenten. Deze objecten vormen een rechtstreekse verbinding met pijnlijke, ontroerende en onthullende ervaringen van een kapitein van 1 OVW Jagers, strijdend in de Oost. 

Hartman junior maakte tijdens het schrijven van het boek gebruik van historische bronnen, documenten en film- en fotomateriaal uit de nalatenschap van zijn vader. Het werk is geschreven in romanvorm omdat de auteur "de werkelijkheid vermengde met zijn persoonlijke interpretaties."

Over de auteur

Paul B.W. Hartman (1952) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en was daarna achtereenvolgens in diverse functies werkzaam bij de Universiteit van Utrecht, TNO en zijn eigen adviesbureau. Hij schreef eerder boeken en artikelen over verschillende aspecten van organisaties.

Hartman heeft een eigen website, die u hier kunt vinden