Kreuger Bas1


Personalia

Drs. Bas Kreuger, directeur van het Vestingmuseum in Naarden, studeerde maritieme historie aan de Universiteit van Leiden en begon zijn professionele loopbaan als coördinator van museum 't Oude Raadhuis in Leerdam. Hij was hierna onder meer werkzaam bij het Nederlands Luchtmachtmuseum en het Aviodrome, totdat hij in januari 2004 benoemd werd tot directeur van het Vestingmuseum.

Onderstaand de weerslag van het gesprek dat wij met hem hadden en een persoonlijk woord van Bas Kreuger, gericht tot veteranen uit het Gooi maar ook uit de rest van Nederland.


Inleiding

Het zijn roerige tijden in de veelbewogen geschiedenis van het Vestingmuseum te Naarden. Het Vestingmuseum werd in 1955 opgericht door de heer Ebbo van Wijngaarden. Hij, een betrokken bewoner van de stad Naarden, betreurde het dat de geschiedenis van de vesting nergens tot uitdrukking werd gebracht en richtte  de Stichting Vesting Naarden op.Voor de bok

In deze tijd was het museum maar klein (kazemat A en Z) en werd de collectie tijdens de wintermaanden, wanneer het museum gesloten was,  bij mensen thuis gestald. In de loop der tijd groeide de oppervlakte van het Vestingmuseum steeds verder tot midden jaren negentig de huidige grootte bereikt werd (kazemat A, Z, IJ en W). In 1985 ging het beheer van de vestingwerken uiteindelijk van het Ministerie van Defensie over naar de Rijksgebouwendienst.

De staf

Het museum heeft een staf bestaande uit vier betaalde medewerkers (4.5 fte) en 50 vrijwilligers. Voor voldoende fondsen is zij naast entreegelden en inkomsten uit activiteiten  afhankelijk van onderhoud door de Rijksgebouwendienst en een subsidie van de Gemeente Naarden. De collectie zelf wordt door vrijwilligers onderhouden. Zo is de conservator de voormalige directeur van het Aviodome, Wim van Westerop, en de collectiebeheerder, Erik Roede, een vrijwilliger die in zijn jonge jaren werd opgeleid voor dit ambt.

Veel van de onderdelen van de collectie, zoals uniformen, zijn aan het museum gedoneerd door bewoners van Naarden. Enige jaren geleden werd een aantal bajonetten uit het einde van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw door de politie in Amsterdam in beslag genomen en ook deze voorwerpen vonden hun weg naar de vesting. Het Vestingmuseum wisselt onderdelen van de collectie uit met andere militaire musea, zodat de inhoud altijd verrassend blijft. Een deel van de collectie kunt u hier zien.

Utrechtse poortVestingmuseumKreuger in een kazemat

 

 

 

 

  

Roerige tijden

Het Vestingmuseum gaat in de nabije toekomst waarschijnlijk verhuizen naar een andere en voor de bezoeker beter toegankelijke locatie, namelijk het Bastion Oranje, gelegen bij de Utrechtse Poort.  Het is heel belangrijk dat het Vestingmuseum, waar het publiek informatie en nadere toelichting krijgt over fortificatie in het algemeen en die van de vesting Naarden in het bijzonder, zijn voorlichtende taak zonder belemmeringen kan vervullen en dus een betere plaats krijgt.

Indien u weet dat het onderhoud van de gehele vesting (een Rijksmonument) 1 tot 1.5 miljoen Euro per jaar kost dan is het in deze tijd van bezuinigingen belangrijk dat de bezoeker ziet dat dit geld zeker niet verspild is en integendeel uitgegeven wordt aan het behoud van een belangrijk stuk erfgoed.

Tentoonstellingen en veteranen

Het Vestingmuseum heeft jaarlijks wisselende tentoonstellingen. Zo is er in 2013 aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en waren er eerder tinnen soldaatjes te zien. Maar de belangrijkste attractie is natuurlijk het vestingwerk op zich en de vele kanonnen die daarop ooit ter verdediging geplaatst werden. Veel van deze stukken zijn, soms met uitzondering van de affuiten, authentiek. Aldus is de combinatie van een bezoek aan het terrein, gecombineerd met de artillerie, wisselende tentoonstellingen en bij gelegenheid gebulder uit de voor- en achterladers een unieke ervaring.

Veteranen zijn zeer gewaardeerde bezoekers van het museum en de staf doet veel om hen dat te laten voelen. In de toekomst, als het Vestingmuseum op haar nieuwe locatie is gehuisvest, wordt er waarschijnlijk een veteranencafé ingericht en ook nu al vindt een groot gedeelte van de veteranendag op haar terrein plaats.

 Kreuger met de grazersKreuger in kazemat

  

 

 

Een woord gericht tot de veteranen, geschreven door Bas Kreuger

Veteranen zijn als bezoekers belangrijk voor het Vestingmuseum. Zij zijn bereid geweest ons land en de democratische rechtsorde in de wereld gewapenderhand te verdedigen als dat nodig was.

In de erkenning die ze daarvoor krijgen, kan het Vestingmuseum een stukje bijdragen door voor en met hen activiteiten te organiseren zoals Veteranendagen in het Gooi en wellicht in de toekomst het Veteranencafé huisvesten in het Vestingmuseum. 


Links en informatie


[ Terug ]

 

f t

Login